300,00 

Opłata rejestracyjna (100 PLN) oraz opłata startowa (200 PLN) uprawniające do startu w SWiR2022. Zakup jest jednoznaczny z akceptacją naszych zasad.

Na stanie

Kategoria:

Warmia to pierwotne terytorium pruskiego plemienia Warmów, a następnie autonomiczne państewko kościelne istniejące w latach 1243–1772 w południowych Prusach. W latach 1466–1772 Warmia należała do Polski jako Księstwo warmińskie.

Motywem przewodnim trasy maratonu jest historyczna granica Warmii na podstawie mapy z 1755r.

Na Warmii leży 12 miast, wszystkie zostały założone w okresie kolonizacji Warmii i dlatego w każdej kolejnej edycji ultramaratonu trasa jest tak modyfikowana, by można było zobaczyć kolejne miasta jak również wsie, zabytki i ciekawe miejsca Warmii.

  1. W celu dokonania rejestracji należy utworzyć konto lub zalogować się,  uzupełnić dane a następnie dokonać zakupu pakietu startowego wybranej imprezy.
  2. Liczba miejsc ograniczona jest do 300 uczestników.
  3. Przy płatności liczy się data i godzina zaksięgowania kwoty na naszym rachunku.
  4. Nie ma możliwości przepisania pakietu na inną osobę.
  5. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie wpisowe będzie zwracane na rachunek bankowy nadawcy wg poniższego schematu:

Opłata rejestracyjna w kwocie 100zł nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa będzie zwrócona zgodnie z poniższą tabelą

REZYGNACJA W DNIACH: ZWROT WPŁACONEJ OPŁATY STARTOWEJ W WYSOKOŚCI:
do 31 stycznia 2022 100%
1 lutego – 31 marca 2022 75%
1 kwietnia  – 30 kwietnia  2022 50%
po 1 maja 2022 0%

 

W celu zgłoszenia rezygnacji ze startu prosimy o maila na adres velostacja@velostacja.pl z adresu mailowego podanego przy rejestracji.

Dystans

555km

Limit czasu

80 godz.

Miejsce startu

OSIR Olsztyn – Słoneczna Polana, ul. Sielska 38a, 11-041 Olsztyn

Termin

9.06.2022 – 12.06.2022